Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OTON ŽUPANČIČ

Oton Župančič je pisal tako za odrasle kot tudi za otroke. Gotovo poznaš katerega od teh njegovih verzov, ki so že skoraj ponarodeli:

Zagotovo pa poznaš tudi te verze:

JULIJA: O Romeo, zakaj si Romeo?
Očetu se, imenu odpovej,
če ne, prisezi, da si ljubi moj,
in jaz ne bom več Capuletova.

Kaj lahko poveš o odlomku? Dopolni povedi.

Odlomek je vzet iz dela z naslovom {Romeo} in {Julija} , ki ga je napisal angleški dramatik William {Shakespeare} . Oton Župančič je to in še mnoga druga njegova dramska dela {prevedel} v slovenščino.

Kako si sledijo podatki iz njegovega življenja? Uredi jih v ustrezni vrstni red.

ROJSTVO: 1878, Vinica v Beli krajini
ŠOLANJE: Vinica (ljudska šola), Novo mesto in Ljubljana (gimnazija), Dunaj (študij zemljepisa in zgodovine)
DELO: pisanje pesmi, prevajanje, časnikarstvo, gledališče (napisal tragedijo in bil dramaturg)
SMRT: 1949, Ljubljana

Predstavnik katerih književnih obdobij je bil Oton Župančič? Upoštevaj podatka o rojstvu oz. njegovi odrasli dobi in smrti ter izberi pravilne odgovore.

Oton Župančič je ustvarjal tudi v književnem obdobju, ki se je začelo 1899. Kaj veš o tem obdobju? Dopolni povedi.

Od leta 1899 do leta {1918} je bilo književno obdobje z imenom {moderna} . Župančičevi sodobniki v tem času so bili: dramatik in pisatelj {Ivan_Cankar} ter pesnika Josip {Murn} Aleksandrov ter {Dragotin} Kette.
<NAZAJ
>NAPREJ425/547