Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Značilnosti in lastnosti ionskih kristalov

Ionski kristali imajo visoka tališča. Električnega toka ne prevajajo. Raztopine in taline ionskih kristalov prevajajo električni tok.

Oglejmo si model kristala natrijevega klorida (NaCl).

NaCl je ionski kristal. Zelene krogle predstavljajo kloridne ione (Cl), vijolične krogle pa natrijeve ione (Na+). Iz prikazanega modela lahko razberemo urejeno razporeditev dveh vrst ionov. Enaka razporeditev (izmenoma natrijevi in kloridni ioni) se ponavlja v vseh treh smereh v prostoru.

Oglejmo si model kristala cezijevega klorida (CsCl).

CsCl je ionski kristal. Zelene krogle predstavljajo kloridne ione (Cl), vijolične krogle pa cezijeve ione (Cs+). Iz prikazanega modela lahko razberemo urejeno razporeditev dveh vrst ionov. Enaka razporeditev se ponavlja v vseh treh smereh v prostoru.

Primerjajmo oba predstavljena ionska kristala. Opazimo lahko, da imata različni strukturi.

NaCl in CsCl imata značilne lastnosti ionskih kristalov: oba imata visoko tališče (NaCl 801 °C, CsCl 646 °C), oba prevajata električni tok v talini in raztopini, ne pa tudi v trdnem agregatnem stanju.

Pojasnimo električno prevodnost ionskih kristalov. V trdnem agregatnem stanju ne prevajajo električnega toka, ker se gradniki (ioni) ne morejo premikati po kristalu. Nasprotno pa so v talini in raztopini ioni (nosilci električnega naboja) prosto gibljivi in tako omogočajo električno prevodnost.

Ionski kristali so krhki, kar nas mogoče preseneča. Vemo namreč, da so ionske vezi močne, zato bi morali biti ionski kristali trdi in manj občutljivi na udarce. Pojasnimo krhkost ionskih kristalov. Oglejmo si animacijo, ki pojasnjuje vpliv udarca (delovanja sile) na položaj ionov v ionskem kristalu.

Delovanje sile povzroči premik plasti (položaj ionov). Pri tem premiku plasti pridejo ioni z enakim nabojem v neposredno bližino, kar povzroči odboj med plastmi in s tem tudi lom kristala.

 

<NAZAJ
>NAPREJ156/296