Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Značilnosti in lastnosti molekulskih kristalov

Molekulski kristali imajo nizka tališča. Električnega toka ne prevajajo. Tudi raztopine in taline molekulskih kristalov ne prevajajo električnega toka. Molekulski kristali so krhki.

Oglejmo si model kristala joda.

Model kristala jodaJod tvori molekulske kristale. Iz prikazane modela strukture joda razberemo, da so osnovni gradniki dvoatomne molekule (dve krogli sta tesno skupaj). Dva atoma joda sta povezana z nepolarno kovalentno vezjo, med molekulami joda pa so molekulske sile (vezi). 

Trden jod
Jodova para

Jod je pri sobnih pogojih siva trdna snov. Ima nizko tališče (114 °C), a že pri sobni temperaturi sublimira, njegova para je vijolične barve. Sublimacijo pri nizki temperaturi pojasnimo z vrsto vezi med gradniki. V kristalu joda so gradniki molekule I2, med njimi pa delujejo šibke privlačne sile − molekulske vezi (med nepolarnimi molekulami joda delujejo disperzijske sile).

Model kristala argonaMolekulske kristale tvorijo tudi žlahtni plini, če jih ohladimo na dovolj nizko temperaturo. V tem primeru so osnovni gradniki sicer atomi (ne molekule), a so med njimi privlačne disperzijske sile, ki jih uvrščamo med molekulske sile (vezi). Prikazan je model strukture trdnega argona. Argon ima nizko tališče (−189 °C), privlačne sile med atomi argona so šibke.

Tudi led H2O(s) − voda v trdnem agregatnem stanju − je molekulski kristal. Med molekulami vode delujejo privlačne sile (vodikove vezi), ki so sicer močnejše od drugih molekulskih sil (disperzijske, indukcijske, orientacijske), a bistveno šibkejše kakor kovalentne ali ionske vezi.

Molekulski kristal

Katero snov lahko uvrstimo med molekulske kristale? Predpostavite dovolj nizko temperaturo, pri kateri so vse navedene snovi v trdnem agregatnem stanju.

<NAZAJ
>NAPREJ157/296