Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Katera snov je prikazana z modelom?

6.

Imamo vzorec, v katerem je bodisi jedilni sladkor (saharoza) bodisi barijev jodid. Kateri način med navedenimi je najbolj primeren za ugotavljanje vrste snovi v vzorcu?

7.

Besedilo opisuje naslednje snovi: cezijev klorid, diamant, ogljikov dioksid, aluminij, jod, natrijev klorid, kremen, zlato, grozdni sladkor. Dopolnite besedilo z navedenimi imeni. Nekatere snovi se v besedilu pojavijo večkrat. Opomba: Grozdni sladkor je drugo ime za glukozo.

Obe snovi sta ionska kristala, a se razlikujeta v številu elektronov v formulski enoti.
Primerjava po številu elektronov: natrijev klorid < cezijev klorid

Obe snovi sta kovinska kristala, a se razlikujeta v gostoti.
Primerjava po gostoti: aluminij < zlato

Obe snovi sta spojini in molekulska kristala, a se razlikujeta v tališču.
Primerjava po tališču: ogljikov dioksid < grozdni sladkor

Obe snovi sta nekovinska elementa, a se razlikujeta v tališču.
Primerjava po tališču: jod < diamant

Obe snovi sta kovalentna kristala, a se razlikujeta v ceni.
Primerjava po ceni: kremen < diamant

Med navedenimi spojinami se v vodi najslabše raztaplja kremen .

Med navedenimi snovmi je ogljikov dioksid pri sobnih pogojih edini plin.

<NAZAJ
>NAPREJ163/296