Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alotropija

Alotropija je pojav, ko je element v različnih oblikah − te oblike imenujemo alotropske modifikacije.

Mnogi elementi so v različnih oblikah. Kisik je v ozračju pretežno v obliki dvoatomnih molekul (O2, dikisik), bistveno manj pa je ozona (O3, trikisik). Dikisik in trikisik sta alotropski modifikaciji − različni obliki istega elementa. Več alotropskih modifikacij ima fosfor (beli fosfor, rdeči fosfor, črni fosfor) in nekateri drugi elementi.

Spoznajmo še alotropijo ogljika.

Model diamanta in model grafita
Prikazana sta modela dveh alotropskih modifikacij ogljika. Na levi sliki je diamant, na desni sliki pa grafit (prikazani sta dve plasti v grafitu).

Primerjajmo strukturi. V diamantu je vsak ogljikov atom povezan s štirimi, enako močnimi kovalentnimi vezmi. V grafitu pa atomi tvorijo plasti, v katerih je vsak ogljikov atom povezan s tremi sosednjimi ogljikovimi atomi (plast povezanih šestkotnikov, ki spominja na satovje). Četrti (valenčni) elektron ogljika se lahko premika, zato grafit prevaja električni tok. Plasti v grafitu so med seboj povezane s šibkimi vezmi, kar omogoča luščenje plasti (na primer, ko pišemo z grafitnim svinčnikom).

Primerjajmo lastnosti diamanta in grafita.

   Diamant  Grafit
Trdota Zelo trd
 Mehak
Gostota 3,5 g/cm3
 2,2 g/cm3
Električna
prevodnost
Ne prevaja.
 Prevaja.

Poleg diamanta in grafita tvori ogljik še druge raznovrstne oblike, med katerimi je najbolj znan fuleren C60.
Ta nenavadna molekula s 60 atomi ogljika ima enako obliko kot klasična nogometna žoga − ogljikovi atomi so povezani v telo, katerega stranice so petkotniki in šestkotniki.

 

Lastnosti grafita

Katero značilnost lahko pripišemo grafitu?

<NAZAJ
>NAPREJ159/296