Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcije halogenov

Halogeni elementi so nekovine. Pri reakciji halogenov s kovinami nastanejo ionske spojine. Podani so primeri reakcij.


Reakcija natrija in klora. Na žlički segrejemo košček natrija, da se stali. Žličko s talino damo v valj, v katerem je klor. Poteče burna reakcija. Na(l) + Cl2(g)  →  2NaCl(s)

Reakcija železa in klora. Železno volno segrejemo, da zažari. Nato jo damo v valj s klorom. Poteče burna reakcija.
2Fe(s) + 3Cl2(g)  →  2FeCl3(s)

Reakcija aluminija z bromom. V erlenmajerico previdno nalijemo malo broma in v njega damo aluminijevo folijo. Poteče burna eksotermna reakcija.


2Al(s) + 3Br2(l)  →  2AlBr3(s)

Halogeni tvorijo z vodikom vodikove halogenide HX: vodikov fluorid, HF, vodikov klorid, HCl, vodikov bromid, HBr, in vodikov jodid, HI. Vodikovi halogenidi nastanejo pri neposrednem spajanju halogenov z vodikom. Izjema je vodikov fluorid, ker je zmes fluora in vodika že v temi eksplozivna. Tudi zmes vodika in klora je eksplozivna, zato pridobivajo vodikov klorid s sežigom vodika in klora v posebnih gorilnikih.

Vodne raztopine vodikovih halogenidov so kisline. Vodna raztopina vodikovega klorida je klorovodikova kislina.

<NAZAJ
>NAPREJ241/296