Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

V 17. skupini (VII. skupini) periodnega sistema so elementi s skupnim imenom halogeni. To so elementi: fluor, klor, brom, jod in astat. Astat je radioaktiven element in ga ne obravnavamo v sklopu halogenov. Pri sobni temperaturi sta fluor in klor plina, brom je tekočina, jod pa trdna snov. Halogeni so nekovine, le jod ima delno kovinski značaj. Atomi imajo osem valenčnih elektronov, ki so razporejeni na orbitalah ns2np5. V elementarnem stanju tvorijo dvoatomne molekule: F2, Cl2, Br2, I2. Če atom halogena sprejme elektron od atoma drugega elementa, nastane negativno nabit ion X: fluoridni ion, F, kloridni ion, Cl, bromidni ion, Br, jodidni ion, I. Anion X ima elektronsko konfiguracijo žlahtnih plinov. 

Vodikovi halogenidi nastanejo, razen vodikovega fluorida, pri neposrednem spajanju z vodikom. Vodne raztopine vodikovih halogenidov so, razen fluorovodikove kisline, močne kisline. Koncentrirana klorovodikova kislina je 37-odstotna. S temi kislinami reagirajo vse kovine, ki imajo negativen standardni elektrodni potencial.

Halogeni so v elementarnem stanju strupeni. Fluor je svetlo rumen plin, klor je rumeno-zelen plin, brom je rjavo-rdeča tekočina, jod je v obliki kovinsko sivih kristalov, para joda pa je vijolična. V naravi so halogeni vezani v spojinah. Njihova reaktivnost pada po skupini navzdol.

Atomski in ionski radiji halogenov, podani v pikometrih

Atomski radiji halogenov naraščajo po skupini. Ionski radiji halogenov so večji od atomskih radijev.

Drži. Ne drži.

Katera trditev o halogenih je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ244/296