Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Klorovodikova kislina je močna kislina. V klorovodikovi kislini so kloridni in oksonijevi ioni. Klorovodikova kislina nastane pri uvajanju vodikovega klorida v vodo .
8.

Oksidacijska sposobnost pri halogenih pada po skupini navzdol. Katera ugotovitev je pravilna?

9.

Uredite enačbo.

4 HCl + O2  → 2 H2O + 2 Cl2
10.

Katera ugotovitev ni pravilna za halogene?

11.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Tališča in vrelišča halogenov naraščajo po skupini (navzgor/navzdol) navzdol .
Halogeni imajo lastnosti (kovin/nekovin) nekovin .
Halogeni so tako reaktivni, da so v naravi vezani z drugimi elementi v spojinah .
12.

Kateri halogenidni ion se najlažje oksidira?

13.

Klor uvajamo v raztopine različnih snovi. S katerimi raztopinami bo reagiral?

<NAZAJ
>NAPREJ246/296