Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dokazovanje halogenidov

Pri reakciji halogenov s kovinami nastanejo ionske spojine. Kloridi, bromidi in jodidi so navadno dobro topni. Slabo topni so srebrovi halogenidi: srebrov klorid, AgCl, srebrov bromid, AgBr, in srebrov jodid, AgI. Z reakcijo med halogenidi in srebrovim nitratom dokazujemo prisotnost kloridnih, bromidnih in jodidnih ionov.

 

Dopolnite enačbe reakcij.

NaCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl (s) + NaNO3(aq)

NaBr(aq) + AgNO3(aq) → AgBr (s) + NaNO3 (aq)

NaI(aq) + AgNO3(aq) → AgI (s) + NaNO3 (aq)

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Oborina srebrovega klorida je bele barve, oborina srebrovega bromida rahlo rumene barve, oborina srebrovega jodida pa rumene barve.

Zanimivost

Pravilnik o pitni vodi določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajajo redne in občasne meritve ter s tem povezano dezinfekcijo pitne vode. Pri tem zmanjšajo število ali uničijo mikroorganizme, kot so to bakterije in virusi. V ta namen uporabljajo klor in njegove spojine pa tudi ozon. Če pripravimo raztopino srebrovega nitrata v vodovodni vodi, je ta zaradi prisotnosti kloridnih ionov motna. Srebrov nitrat raztopimo v destilirani vodi.   

<NAZAJ
>NAPREJ243/296