Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Periode in skupine

Periodni sistem elementov je preglednica, v katero so razporejeni vsi znani elementi glede na vrstno število. V periodnem sistemu so napisani simboli in imena elementov ter njihova vrstna števila in njihove relativne atomske mase. Periodni sistem elementov je urejen v vodoravne periode in navpične skupine.

Oglejmo si ogrodje periodnega sistema.
Periodni sistem ima sedem vodoravnih period (na sliki so označene z zelenimi številkami) in osem (po starejšem označevanju) oziroma 18 (po novejšem označevanju) navpičnih skupin.
Starejši način označevanja skupin uporablja rimske številke od I do VIII. Novejši način označevanja skupin uporablja arabske številke od 1 do 18.
Polja z glavnimi skupinami elementov  so obarvana rumeno. Polja s prehodnimi elementi (od 3. do 12. skupine) so obarvana belo.

Med prehodne elemente uvrščamo tudi 14 lantanoidov in enako število aktinoidov. Te elemente zaradi preglednosti običajno pišemo ločeno od drugih prehodnih elementov − na dnu periodnega sistema. V srednji šoli teh elementov ne obravnavamo.

Nekatere skupine elementov periodnega sistema imajo značilna imena. Elementi 1. skupine (brez vodika) so alkalijske kovine, elementi 2. skupine so zemeljskoalkalijske kovine, elementi 17. skupine so halogeni, elementi 18. skupine pa so žlahtni plini.

Neobstoječi element

V ameriškem znanstvenofantastičnem filmu Avatar (2009) so na tujem planetu Pandori pridobivali (neobstoječi) element Unobtainium (poslovenjeno unobtainij).

Če bi tak element obstajal, v katero periodo in v katero skupino periodnega sistema bi ga zapisali? Uporabite podatek, ki je naveden na sliki. 

 

Dopolnite besedilo z zapisom ustreznih arabskih številk.
Izmišljeni element unobtainij Ub, ki bi imel vrstno število 120 , bi zapisali v 8 . periodo in v 2 . skupino periodnega sistema.
<NAZAJ
>NAPREJ59/296