Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Položaj elementa v periodnem sistemu

Oblika periodnega sistema je posledica zgradbe elektronske ovojnice. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo njegovi elektroni. Skupina periodnega sistema (po starejšem označevanju) pa se ujema s številom zunanjih (valenčnih) elektronov. Zunanji ali valenčni elektroni so elektroni v zunanji (zadnji) lupini.

Oglejmo si položaj klora v periodnem sistemu in spoznajmo, kaj lahko iz tega sklepamo.

Klor je v tretji periodi periodnega sistema. Iz tega lahko sklepamo, da ima elektrone v treh lupinah. Klor je v VII. skupini periodnega sistema (17. skupina po novem označevanju). Iz tega lahko sklepamo, da ima v zunanji lupini sedem elektronov. Te elektrone imenujemo zunanji ali valenčni elektroni.

Zunanji (valenčni) elektroni

Kateri atom med navedenimi ima največ zunanjih (valenčnih) elektronov?

Periode in število lupin

Kateri element med navedenimi ima elektrone v največ lupinah?

Lupine in valenčni elektroni neznanega elementa

Katera trditev je pravilna za element, ki ima elektrone v dveh lupinah, v drugi lupini pa ima pet elektronov? Rešujte, ne da uporabite periodni sistem elementov.

<NAZAJ
>NAPREJ62/296