Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kako imenujemo elemente od 3. do 12. skupine?

2.

Opredelite opisane elemente kot kovine, polkovine ali nekovine.

Element 4. periode in 14. skupine je polkovina . Oba elementa, ki imata v tretji lupini elektrone le v s-področju, sta kovini . Vsi elementi 2. skupine so kovine . Elementi d-področja 4. periode so kovine .  Skoraj vsi halogeni so nekovine . Vsi elementi 3. skupine so kovine . V 1. skupini periodnega sistema so skoraj vsi elementi kovine , le en element − vodik − je nekovina .
3.

Primerjajte atome navedenih elementov po velikosti. Vpišite simbole elementov.

Primerjajte kalcij, galij, arzen: As < Ga < Ca

Primerjajte litij, kalij in natrij: K > Na > Li

4.

Leta 2002 so sintetizirali prvi atom elementa, ki ima masno število 294, v jedru pa 176 nevtronov. Ta radioaktivni element ima začasni simbol Uuo. Dopolnite besedilo (kjer je predviden zapis števil, uporabite arabske številke).


Element Uuo ima v elektronski ovojnici 118 elektronov, v jedru pa enako število protonov. Njegovo vrstno število je 118 . Zapišemo ga lahko v 7 . periodo in v 18 . skupino periodnega sistema. V tej skupini so elementi, ki imajo skupno ime žlahtni plini .
5.

Neki element ima v prvi lupini dva elektrona, v drugi lupini osem elektronov, v tretji lupini osem elektronov, v četrti lupini pa 2 elektrona. Dopolnite besedilo o tem elementu. Nalogo rešujte, ne da uporabite periodni sistem elementov. Številke in števnike zapisujte z besedami.

Element ima elektrone v štirih lupinah; iz tega lahko sklepamo, da je v četrti periodi periodnega sistema. V zunanji (zadnji) lupini ima dva elektrona; iz tega lahko sklepamo, da je v drugi skupini periodnega sistema. Skupno število elektronov je dvajset ; iz tega lahko sklepamo, da je njegovo vrstno število enako dvajset . Element ima simbol Ca in ime kalcij .
<NAZAJ
>NAPREJ64/296