Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Področja periodnega sistema

Periodni sistem elementov lahko razdelimo na področja različnih vrst podlupin: "s-področje", "p-področje", "d-področje" in "f-področje". Pri elementih v "s-področju" so elektroni z največjo energijo v s-orbitalah. Pri elementih v "p-področju" so elektroni z največjo energijo v p-orbitalah itn.

Helij (He) ima elektronsko konfiguracijo 1s2, zato ga uvrščamo v "s-področje". Glede na njegove lastnosti pa ga uvrščamo med žlahtne pline, zato ga tudi zapisujemo v 18. skupino (in ne v 2. skupino) periodnega sistema elementov.

V letu 2012 poznamo le elemente v sedmih periodah. Sintetizirani so bili tudi mnogi elementi "p-področja" 7. periode, a ob koncu leta 2012 vsi še niso imeli uradno potrjenih imen.

Elemente lahko delimo tudi na kovine, nekovine in polkovine.

Na levi strani periodnega sistema so kovine, na desni strani so nekovine, vmes so polkovine. Vodik je nekovina, a ga običajno pišemo na levo stran periodnega sistema (v 1. skupino). Nekovin je bistveno manj kot kovin, še manj je polkovin. Polkovine imajo deloma kovinske, deloma nekovinske lastnosti.

Opredelitev elementov

Opredelite opisane elemente kot kovine, polkovine ali nekovine.

Element 3. periode in 14. skupine je polkovina . Oba elementa s-področja druge periode sta kovini . Vsi elementi 18. skupine so nekovine . Elementi p-področja 3. periode so večinoma nekovine .
<NAZAJ
>NAPREJ60/296