Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Periodni sistem elementov je preglednica, v katero so razporejeni vsi znani elementi glede na vrstno število. V periodnem sistemu so napisani simboli in imena elementov ter njihova vrstna števila in njihove relativne atomske mase. Periodni sistem elementov je urejen v vodoravne periode in navpične skupine.

Periodni sistem elementov lahko razdelimo na področja različnih vrst podlupin: "s-področje", "p-področje", "d-področje" in "f-področje". Pri elementih v "s-področju" so elektroni z največjo energijo v s-orbitalah. Pri elementih v "p-področju" so elektroni z največjo energijo v p-orbitalah itn.

Periodni sistem ima sedem vodoravnih period in osem (po starejšem označevanju) oziroma osemnajst (po novejšem označevanju) navpičnih skupin.

Starejši način označevanja skupin uporablja rimske številke od I do VIII. Novejši način označevanja skupin uporablja arabske številke od 1 do 18.

Atomi različnih elementov imajo različno velikost. Velikost atomov običajno izražamo z atomskimi polmeri ali radiji. S periodnim sistemom elementov lahko primerjamo velikosti atomov različnih elementov. Pri reprezentativnih elementih opazimo, da se atomski polmeri po skupini navzdol večajo, po periodi desno pa manjšajo.

Primerjava atomskih polmerov elementov glavnih skupin prvih štirih period:

Oblika periodnega sistema je posledica zgradbe elektronske ovojnice. Položaj elementa v periodnem sistemu je povezan z razporeditvijo elektronov po lupinah, podlupinah in orbitalah. Perioda periodnega sistema, v kateri je element, se ujema s številom lupin, ki jih zasedajo elektroni. Skupina periodnega sistema (po starejšem označevanju) pa se ujema s številom zunanjih (valenčnih) elektronov. Zunanji ali valenčni elektroni so elektroni v zunanji (zadnji) lupini.

 

<NAZAJ
>NAPREJ63/296