Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Globalno segrevanje


Ljudje s svojim delovanjem v zadnjih 200 letih povečujemo koncentracijo toplogrednih plinov (predvsem CO2) v atmosferi. Danes je na voljo čedalje več dokazov, da je povprečna temperatura površja Zemlje povezana s količino CO2 v ozračju ter da je sedanje globalno segrevanje Zemlje posledica povečane koncentracije CO2 v atmosferi zaradi dejavnosti človeka - predvsem zaradi velike porabe fosilnih goriv.

Primerjava povprečne temperature na Zemlji (modra črta) s koncentracijo CO2 v atmosferi (rdeča črta) v ppm (parts per milion – število molekul CO2 na milijon vseh delcev v zraku) za 400 000 let nazaj. Vir: http://epa.gov/climatechange/science/images/co2-temp.gif.

Na spodnjem grafu lahko vidimo, da se je povprečna temperatura površja Zemlje v zadnjih 200 letih povečala za 0,6 °C. 

Graf 2: Povezanost naraščanja povprečne temperature Zemlje (v °C) ter koncentracije CO2 (v ppm) v ozračju v zadnjih 200 letih. Koncentracije CO2 so prikazane s stolpčnim grafom, temperatura s črtastim grafom. Vir: http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/testimon/109s/Karl0720.htm.

Čeprav je ogljikov dioksid najbolj znan toplogredni plin, je na drugem mestu po prispevku k učinku tople grede. Največ k učinku tople grede prispeva voda v ozračju. Metan je na tretjem mestu, vendar ima 25-krat večji prispevek k globalnemu segrevanju kot enaka količina CO2

<NAZAJ
>NAPREJ72/271