Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Posledice globalnega segrevanja

Po mnenju večine znanstvenikov se posledice globalnega segrevanja že kažejo v npr. povečanem taljenju ledenikov, v številnejših in močnejših ciklonih in spremenjenih vzorcih padavin (ponekod poplave, drugod suše). Znanstveniki opozarjajo, da bo zaradi globalnega segrevanja ogrožen obstoj številnih živalskih in rastlinskih vrst ter tudi ljudi. Kot največji grožnji globalnega segrevanja za ljudi navajajo pomanjkanje pitne vode in hrane.

Ostanki triglavskega ledenika septembra 2002. Ledenik je v preteklosti obsegal 46,9 ha, danes pa je že skoraj popolnoma izginil.

Znanstveniki opozarjajo, da je nujno izpeljati več različnih ukrepov (varčevanje z energijo, zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov itn.), da zmanjšamo globalno segrevanje. Težnja po omejitvi izpustov toplogrednih plinov (predvsem CO2) je izražena v Kjotskem protokolu, ki ga na žalost niso podpisale vse države.

Ali poznate toplogredne pline?

Katere od naštetih plinov uvrščamo med toplogredne pline?

Vpliv ogljikovega dioksida na globalno segrevanje

Zakaj je med vsemi toplogrednimi plini ogljikov dioksid tako pomemben dejavnik pri globalnem segrevanju?

<NAZAJ
>NAPREJ73/271