Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek


Fosilna goriva so nafta, zemeljski plin in premog. Fosilna goriva predstavljajo neobnovljivi vir energije.

Negativne posledice uporabe fosilnih goriv na okolje so: razlitja nafte iz tankerjev, naftovodov in cistern, požari, nastanek kislega dežja ter izpusti toplogrednih plinov.

Toplogredni plini so plini v ozračju (npr. vodni hlapi, CO2, metan), ki vpijejo del toplote, ki jo izseva zemljina površina.

Učinek tople grede je pojav segrevanja Zemljine površine zaradi toplogrednih plinov.

Ozonski plašč je plast v stratosferi, ki vsebuje največje koncentracije ozona v ozračju. Ozonski plašč ščiti pred ultravijoličnim sevanjem.

Zaradi uporabe klorofloroogljikovodikov (CFC) se ozonski plašč tanjša. V nekaterih delih se je ozonski plašč tako zelo stanjšal, da govorimo o ozonski luknji.

Z recikliranjem plastičnih izdelkov zmanjšamo onesnaženje okolja, porabe energije in virov surovin.

Ali poznate oznake različnih plastičnih snovi?

Prenesite ustrezne oznake k imenom plastičnih snovi.

Polietilen tereftalat
Poliviniklorid
Polieten
Polipropen
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ76/271