Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje alkoholov

Alkohole poimenujemo tako, da poimenujemo najdaljšo verigo ogljikovih atomov in ji dodamo končnico –ol.

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–OH pentanol

S številko pred prepono –ol označimo položaj skupine –OH oz. ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina. Številko pišemo med korenom imena in končnico. Glej primer poimenovanja.

 


Alkohole razlikujemo tudi glede na ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina.

1. Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na en sosednji ogljikov atom, je to primarni alkohol.
Z oranžno barvo sta v formuli molekule pentan-1-ola označena primarna ogljikova atoma v molekuli pentan-1-ola.

 

 2. Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na dva sosednja ogljikova atoma, je to sekundarni alkohol.
Z modro barvo so v formuli molekule pentan-2-ola označeni sekundarni ogljikovi atomi.

 

3. Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na tri sosednje ogljikove atome, je to terciarni alkohol.
Z zeleno barvo je v formuli označen terciarni ogljikov atom.

Vidimo, da je lahko veriga ogljikovih atomov razvejena ali nerazvejena.

<NAZAJ
>NAPREJ87/271