Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Glede na ugotovitve v zvezi z vrelišči alkoholov razvrstite naslednje alkohole po naraščajoči temperaturi vrelišča (od najnižje do najvišje):

etanol

heptan-1-ol

butan-1-ol

metanol

metanol etanol butan-1-ol heptan-1-ol
5.

Imena posameznih alkoholov povežite z ustreznimi vrednostmi za topnost posameznega alkohola v vodi. (Pravokotnik z besedilom iz desnega stolpca premaknite v ustrezno prazno polje na sredini.)

metanol
neomejena
pentan-1-ol
2,3 g/L
butan-1-ol
7,9 g/L
Število napačnih: 0
6.

Oglejte si spodnji graf. Katera od spodnjih trditev je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ93/271