Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Gorenje alkoholov

Alkoholi so hlapne in vnetljive tekočine, zato jih mnogokrat uporabljamo kot gorivo. Oglejte si poskus na posnetku in na osnovi opažanj dopolnite spodnje besedilo.

Gorenje katerega alkohola ste opazovali na posnetku? Etanola  

Kakšne barve je plamen alkohola na posnetku? Modrikaste  

Apnica na dnu valja pomotni, na steni valja pa opazimo kapljice tekočine. Na katere produkte gorenja alkohola lahko na osnovi opažanj sklepamo? Na ogljikov dioksid in vodo  

Alkoholno vrenje ali fermentacija

V steklenico nalijte sveže stisnjen jabolčni sok in dodajte malo kvasa. Steklenico zaprite z zamaškom, v katerem je steklena cevka in na katero je nataknjena gumijasta cevka. Gumijasto cevko dajte nato v erlenmajerico z bistro apnico. 

 

 

 

Opazujte spremembe in dopolnite spodnje besedilo.

Apnica je raztopina kalcijevega hidroksida v vodi.
Iz cevke izhajajo mehurčki plina . Apnica postane motna zaradi nastanka v vodi slabo topnega kalcijevega karbonata .
Ta je nastal pri reakciji med kalcijevim hidroksidom v apnici in plinom, ogljikovim dioksidom , ki je nastal pri alkoholnem vrenju.
Dopolnite spodnjo enačbo in jo uredite.
C6H12O62 C2H5OH + 2 CO2

V steklenici pod vplivom kvasovk poteče alkoholno vrenje jabolčnega soka. Pri vrenju iz sladkorja v jabolčnem soku nastaneta etanol in ogljikov dioksid.

<NAZAJ
>NAPREJ90/271