Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Napišite imena prvih petih primarnih alkoholov. Označite tudi položaj hidroksilne skupine.

metanol   etanol   propan-1-ol   butan-1-ol   pentan-1-ol
2.

Oglejte si model alkohola in ga poimenujte ter dopolnite besedilo.

palični kroglični kalotni

Molekula vsebuje (vpišite številko) 5 ogljikovih atomov. Najdaljša veriga ogljikovih atomov vsebuje (vpišite številko) 4 ogljikove atome. Na mestu (vpišite številko) 2 je vezana hidroksilna skupina. Metilna skupina je vezana na mestu (vpišite številko) 2 .

Spojina se imenuje 2-metilbutan-2-ol .

3.

Oglejte si spodnja modela. Levi model predstavlja spojino A, desni pa spojino B. Napišite njuni molekulski formuli.

palični kroglični kalotni

Ali predstavljata isto spojino ali dve različni spojini? Pri pisanju formul najprej napišite ogljikove atome, nato vodikove atome in na koncu še ostale atome v molekuli.

Molekulska formula spojine A je C6H14O .

Molekulska formula spojine B je C6H14O .

Modela predstavljata (isto spojino/različni spojini) isto spojino .

<NAZAJ
>NAPREJ92/271