Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oglejmo si vrelišča alkoholov v primerjavi z vrelišči ogljikovodikov.

Alkohol
Ogljikovodik
Racionalna formula alkohola
Racionalna formula ogljikovodika Vrelišče alkohola
(°C)
Vrelišče ogljikovodika
(°C)
metanol
metan
CH3OH CH4 65
162
etanol
etan
CH3CH2OH
CH3CH3 78,5
89
propan-1-ol
propan
CH3CH2CH2OH CH3CH2CH3 97,4
42
butan-1-ol
butan
CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CH3 117,2
 0,5
pentan-1-ol
pentan
CH3CH2CH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2CH3 137,3
36

Ugotovimo lahko, da so vrelišča alkoholov v primerjavi z vrelišči primerljivih ogljikovodikov višja (višja/nižja).


Kaj je razlog za razmeroma visoka vrelišča alkoholov v primerjavi z ogljikovodiki?
Vzrok, da imajo alkoholi višja vrelišča od ogljikovodikov z enakim številom ogljikovih atomov v molekuli je v tem, da se molekule alkohola povezujejo med seboj s precej močnimi vodikovi vezmi. Te nastanejo med atomi kisika ene molekule alkohola in vodikovimi atomi, ki so vezani na kisikov atom  druge molekule alkohola. Na sliki je prikazano, kako nastanejo vodikove vezi med molekulami vode.  Na eno molekulo vode se z vodikovimi vezmi lahko vežejo kar  štiri molekule vode.
 Model vodikovih vezi pri vodnih molekulah.

 


<NAZAJ
>NAPREJ89/271