Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Alkoholi  so skupina organskih spojin, ki imajo na ogljikov atom vezano –OH ali hidroksilno funkcionalno skupino.

Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na en sosednji ogljikov atom, je to primarni alkohol. Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na dva sosednja ogljikova atoma, je to sekundarni alkohol. Če je ogljikov atom, na katerega je vezana hidroksilna skupina, vezan na tri sosednje ogljikove atome, je to terciarni alkohol.

Vrelišče alkoholov z dolžino nerazvejene verige ogljikovih atomov, na katero je vezana hidroksilna skupina, narašča , topnost v vodi pa pada .

Alkoholi gorijo z modrikastim plamenom, pri tem nastaneta voda in ogljikov dioksid.

Alkoholne pijače pridobivamo s fermentacijo sladkorja ; pri tem procesu encimi kvasovk pospešijo pretvorbo sladkorja v etanol in ogljikov dioksid.

Alkohole med drugim uporabljamo v prehrambeni industriji in medicini (etanol),  industriji, kot surovine in topila (npr. propan-1-ol, butan-1-ol) ter kot gorivo (metanol). 

Modeli molekul vode in alkoholov
Obračajte modele molekule vode in alkoholov v navideznem prostoru. Če primerjamo zgradbi obeh, lahko opazimo, da so alkoholi po zgradbi "sorodniki" vode, saj je zgradba molekul zelo podobna.

Model molekule vode Model molekule metanola

Primarni, sekundarni in terciarni alkoholi

V navideznem prostoru si oglejte še modele primarnega, sekundarnega in terciarnega alkohola.

Propan-1-ol</sub> Propan-2-ol</sub> 2-metilpropan-2-ol</sub>
<NAZAJ
>NAPREJ91/271