Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oksidacija etanola

Ponovno si oglejte poskus gorenja alkohola in dopolnite manjkajoče besede. 

 

Katere produkte gorenja etanola smo pri poskusu dokazali?

Ogljikov dioksid in vodo .

Dopolnite  zapis racionalne formule etanola: CH3 -CH2- OH

Gorenje alkohola je oksidacija, ki poteka pod vplivom zračnega kisika. Produkta gorenja sta ogljikov dioksid in voda.

Alkohole lahko oksidiramo tudi postopoma. Primarni alkoholi se že pri sobni temperaturi oksidirajo v aldehide ter nato v karboksilne kisline.

Za aldehide je značilna funkcionalna skupina –CHO, ki jo imenujemo aldehidna funkcionalna skupina,

za karboksilne kisline pa funkcionalna skupina –COOH, ki jo imenujemo karboksilna funkcionalna skupina.

Etanol se oksidira tudi v našem telesu.

Jetrni encimi oksidirajo etanol v etanal, tega pa naprej v etanojsko kislino, ki se nato pretvori v ogljikov dioksid in vodo.


<NAZAJ
>NAPREJ95/271