Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kisline v levem stolpcu povežite z virom kislin v desnem stolpcu, tako da polje z virom kisline premaknete na ustrezno mesto poleg imena kisline.

etanojska kislina
kis
butanojska kislina
surovo maslo
pentanojska kislina
baldrijan
Število napačnih: 0
2.

Katera trditev o spodnji spojini je pravilna?

Pomagajte si s tabelo v uvodu.

CH3CH(OH)COOH

3.
Dopolnite spodnje besedilo.

Kislino najdemo v surovem maslu. Molekula kisline vsebuje šest ogljikovih atomov.

Dopolnite formulo kisline s številom ogljikovih in vodikovih atomov: C 5 H 11 COOH.

Kislina se imenuje kapronska (udomačeno oz. trivialno ime) ali heksanojska (IUPAC ime) kislina.

4.

Ponovite poimenovanje karboksilnih kislin. Povežite IUPAC imena karboksilnih z njihovimi udomačenimi oz. trivialnimi imeni, tako da v tretji stolpec vnesete ustrezno črko, ki se nahaja pred IUPAC imenom.
Glejte primer, ki je v tabeli naveden z mastnim tiskom.

IUPAC ime
Udomačeno oz. trivialno ime
Ustrezna črka
A  metanojska kislina ocetna kislina
  B
B  etanojska kislina
mlečna kislina
  C
C  2-hidroksipropanojska kislina
kapronska kislina
  D
D  heksanojska kislina
mravljinčna kislina
  A
E  butanojska kislina
 maslena kislina
  E
<NAZAJ
>NAPREJ100/271