Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Karboksilne kisline

Večino karboksilnih kislin najdemo v naravi. Glavni viri karboksilnih kislin so sadje in zelenjava.

Karboksilne kisline nastajajo tudi pri različnih naravnih procesih, npr. pri kisanju mleka ali zelja.

Kemijsko karboksilne kisline poimenujemo tako, da alkanu dodamo končnico -ojska kislina.

Npr. metanojska kislina (HCOOH) ima v molekuli en ogljikov atom izhaja torej iz metana. Ime kisline tvorimo tako, da korenu imena metan- dodamo končnico -ojska (torej metanojska), nato dodamo še kislina in dobimo metanojska kislina.

Karboksilne kisline mnogokrat uporabljamo v prehrambeni industriji; ocetno kislino kot začimbo in za konzerviranje pa tudi pri sintezi polimerov, proizvodnji barvil, zdravil in dišav; vinsko kislino kot dodatek pri izdelavi sadnih sokov, marmelad in drugih sadnih živil. Deluje kot antioksidant, preprečuje spremembo barve živila, poudari kisel okus živila in sodeluje pri procesu želiranja. Skupaj z natrijevim hidrogenkarbonatom je v pecilnem prašku. Pri peki zaradi reakcije nevtralizacije nastaja ogljikov dioksid, ki rahlja testo. Mravljinčna kislina je zelo jedka in jo dodajajo sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Skoraj 85 % proizvedene mlečne kisline se uporablja za živilsko industrijo kot konzervans in sredstvo za kisanje.


Formula /
trivialno oz.
udomačeno ime

Ime po nomenklaturi IUPAC Vir

HCOOH
mravljinčna kislina

metanojska kislina

tekočina v zadku mravelj

CH3COOH
ocetna kislina

etanojska kislina kis

CH3CH(OH)COOH
mlečna kislina

2-hidroksipropanojska kislina kislo mleko, kislo zelje

CH3CH2CH2COOH
maslena kislina

butanojska kislina surovo maslo

CH3CH2CH2CH2COOH
valerijanska kislina

pentanojska kislina baldrijan

CH3CH2CH2CH2CH2COOH
kapronska kislina

heksanojska kislina surovo maslo, olje

<NAZAJ
>NAPREJ97/271