Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti karboksilnih kislin

Karboksilne kisline reagirajo v vodi kot kisline, pri reakciji z vodo tvorijo oksonijeve ione H3O+ in karboksilatne anione.

Oglejte si spodnjo animacijo.


Po zgornjem zgledu dopolnite spodnjo splošno enačbo ionizacije karboksilne kisline.

R-COOH + H2O     R-COO-   +  H3O+

Ovrednotite trditev. Pri reakciji etanojske kisline z vodo nastane etanoatni ion s formulo CH3COO¯.

Drži. Ne drži.

Kislost in topnost karboksilnih kislin

Karboksilne kisline so šibke, le del molekul namreč reagira z vodo in tvori ione. Daljša kot je veriga ogljikovih atomov, tem šibkejše so, daljša veriga namreč otežuje odcep vodikovega protona iz karboksilne skupine.

Kako lahko iz zgradbe karboksilne kisline sklepamo na njeno topnost?
Oglejte si spodnji, poenostavljeni model molekule kapronske kisline.
Molekula kisline ima nepolarni in polarni del. Polarni del predstavlja karboksilna skupina, nepolarni del pa ogljikova veriga. Daljša kot je ogljikova veriga, večji je nepolarni del v molekuli.

Sklepamo lahko, da topnost karboksilnih kislin v vodi z naraščajočim številom ogljikovih atomov pada .

Katera od spodnjih kislin je najbolj topna v vodi?

CH3CH2CH2CH2COOH
CH3(CH2)5COOH

A
B
C

Odgovor: A

<NAZAJ
>NAPREJ98/271