Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Gorenje alkoholov je oksidacija. Pri poskusu gorenja etanola smo dokazali ogljikov dioksid in vodo.

Alkohole  lahko z uporabo različnih oksidantov kot npr. kalijevega kromata v kislem, tudi postopoma oksidiramo. Primarni alkoholi se oksidirajo najprej do aldehidov, ti pa naprej do karboksilnih kislin.

Pri poskusu oksidacije alkohola smo ugotovili, da raztopina kalijevega dikromata oksidira etanol, preko aldehida etanala do etanojske kisline.

 

Reakcija oksidacije etanola poteka tudi pri alkotestu , pri čemer izdihan zrak vpihujemo v raztopino kalijevega dikromata.

Za aldehide je značilna funkcionalna skupina –CHO, ki jo imenujemo aldehidna funkcionalna skupina, za karboksilne kisline pa funkcionalna skupina –COOH, ki jo imenujemo karboksilna funkcionalna skupina.

Kemijsko karboksilne kisline poimenujemo tako, da imenu alkana dodamo končnico –ojska kislina.

Št. ogljikovih
atomov

Ime (IUPAC)
Formula kisline
 1  metanojska kislina
 HCOOH
 2  etanojska kislina
 CH3COOH
 3  propanojska kislina
 CH3CH2COOH
 4  butanojska kislina
 CH3(CH2)2COOH
 5  pentanojska kislina
 CH3(CH2)3COOH
 6  heksanojska kislina
 CH3(CH2)4COOH
 7  heptanojska kislina
 CH3(CH2)5COOH

 

Karboksilne kisline reagirajo v vodi kot kisline. Pri reakciji z vodo tvorijo oksonijeve ione in karboksilatne anione.

Karboksilne kisline so šibke, le del molekul namreč razpade na ione. Daljša kot je veriga ogljikovih atomov, tem šibkejše so.

Topnost karboksilnih kislin v vodi z naraščajočim številom ogljikovih atomov pada .

<NAZAJ
>NAPREJ99/271