Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Dopolnite spodnjo tabelo z imeni karboksilnih kislin po nomenklaturi IUPAC.

CH3CH2COOH propanojska kislina
CH3CH2CH2CH2CH2COOH heksanojska kislina
HCOOH metanojska kislina
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH oktanojska kislina
6.

Spodnje karboksilne kisline razvrstite od najšibkejše (1) do najmočnejše (4).

CH3COOH
4  

1
HOOC–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
3
CH3–(CH2)6–COOH
2

7.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Topnost karboksilnih kislin v vodi se z dolžino ogljikovodikove verige zmanjšuje . Karboksilne kisline so šibke kisline. Z bazami tvorijo soli .
8.

Imena funkcionalnih skupin povežite z njihovimi formulami. (Pravokotnik z besedilom iz desnega stolpca premaknite v ustrezno prazno polje na sredini.)

hidroksilna
-OH
aldehidna
-CHO
karboksilna
-COOH
Število napačnih: 0
9.

Dopolnite enačbe ionizacije karboksilnih kislin.

HCOOH + H2O H3O+ + HCOO-

C6H5COOH + H2O H3O+ + C6H5COO

CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-

C2H5COOH + H2O H3O+ + C2H5COO

<NAZAJ
>NAPREJ101/271