Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oblika molekul maščob

Molekule maščob so podobne  hobotnicam s tremi lovkami. V resnici  pa imajo hobotnice osem lovk.

Hobotnica:


Molekule maščob so kemijsko estri, ki nastanejo iz alkohola propan-1,2,3-triola (glicerola) in karboksilnih kislin.


Model molekule propan-1,2,3-triola

palični kroglični kalotni

Model molekule maščobe

Preverite razumevanje zgradbe maščob

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Koliko maščobnih kislin je zaestrenih s propan-1,2,3-triolom v molekuli maščobe, ki je prikazana na modelu? (Vpišite številko): 3

Koliko ogljikovih atomov je v nepolarnem delu molekule maščobe, ki je predstavljena na modelu? (Vpišite ševilko): 17

S kakšnimi vezmi (enojnimi ali dvojnimi) so povezani ogljikovi atomi v nepolarnem delu molekule maščobe? enojnimi

<NAZAJ
>NAPREJ115/271