Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Maščobne kisline omega-3

Maščobne kisline so karboksilne kisline z dolgimi verigami ogljikovih atomov, ki so lahko nasičene (vsebujejo le enojne vezi) ali nenasičene (vsebujejo poleg enojni tudi dvojne vezi). Med nasičenimi maščobnimi kislinami sta najpogostejši heksadekanojska ali palmova kislina − CH3(CH2)14COOH in oktadekanojska ali stearinska kislina − CH3(CH2)16COOH. Med nenasičenimi maščobnimi kislinami pa je najpogostejša oleinska ali oljeva kislina (oktadek-9-enojska kisilina) − CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH.

Za našo prehrano je pomembno, da vsebuje maščobe, ki imajo v molekulah vezane nenasičene maščobne kisline. Med temi kislinami so pomembne maščobne kisline omega-3. Njihovo ime je povezana z oznako lege najbolj oddaljene dvojne vezi glede na karboksilno skupino v molekuli. Če označimo zadnji ogljikov atom v molekuli karboksilne kisline z ω, je v teh kislinah lega zadnjega ogljikovega atoma z dvojno vezjo ω-3.

Formula značilne maščobne kisline omega-3:

Ribje olje vsebuje maščobne kisline s petimi do šestimi dvojnimi vezmi. Raziskave kažejo, da prehrana, v kateri prevladujejo nasičene maščobne kisline, vpliva na povišano količino holesterola v krvi, kar poveča tveganje za infarkt. S tega vidika se priporoča prehrana, v kateri prevladujejo nenasičene maščobne kisline.  


Preverite razumevanje

Katera ugotovitev je pravilna za molekule maščob?

Katera ugotovitev je pravilna za masti in olja?

Vzorec neznane organske snovi smo raztapljali v diklorometanu in vodi. V vodi se ni raztapljala, dobro pa je bila topna v diklormetanu. Raztopini snovi v diklormetanu smo po kapljicah dodajali raztopino broma v diklorometanu. Vsaka dodana kapljica se je razbarvala. Kaj lahko ugotovimo iz rezultatov tega poskusa? Poiščite pravilne ugotovitve.

<NAZAJ
>NAPREJ117/271