Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dopolnite tabelo.

Molekule karboksilnih kislin, vezane v molekulah maščob, vsebujejo parno število ogljikovih atomov. Število atomov ogljika je lahko od štiri do dvajset. V tabeli je podano število ogljikovih atomov nekaterih nasičenih maščobnih kislin, ki so pogosto vezane v maščobah, ter njihova formula in ime. V tabelo vpiši manjkajoče podatke.

Št. ogljik. atomov

Formula kisline

Ime kisline

4

CH3CH2CH2COOH

butanojska

10

CH3(CH2)8COOH

dekanojska

12

CH3(CH2)10COOH

dodekanojska

14

CH3(CH2)12COOH

tetradekanojska

18

CH3(CH2)16COOH

oktadekanojska

2.

Imenujte maščobne kisline.

Formula molekule maščobe:

V isti molekuli maščobe so lahko vezane enake ali različne maščobne kisline. Imenuj maščobne kisline, ki so v formuli maščobe označene s številkami. Ob posamezni številki napiši ime kisline.

1 oktanojska maščobna kislina

2 butanojska maščobna kislina

3 heksanojska maščobna kislina

<NAZAJ
>NAPREJ119/271