Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Topnost beljakovin


V vodi so nekatere beljakovine (predvsem nitaste) slabo topne in tvorijo gel. A tudi topne beljakovine (kroglaste beljakovine) se v vodi ne topijo, tako kot na primer kuhinjska sol ali sladkor.

Gel je poltrdna ali trdna heterogena zmes snovi. V gelu ena ali več snovi tvorijo ogrodje, v katerem se nahajajo molekule tekočine. Med gele spadata med drugim tudi želatina in silikagel.

V primerjavi s kristalom sladkorja, ki se v vodi razgradi na posamezne molekule, ali kristalom natrijevega klorida, ki se v vodi loči na posamezne ione, beljakovine vežejo na svojo površino ione z enakim nabojem. Ti ioni povzročijo, da se beljakovine med seboj odbijajo ali privlačijo – odvisno od naboja, ki je vezan na površini posamezne molekule beljakovine. Odboj oz. privlak med beljakovinami pa omogoča, da se beljakovine kljub svoji velikosti ne usedajo na dno. Vodotopne beljakovine tako tvorijo koloidno raztopino.

Površina molekule beljakovine, na katero so vezani anioni
Površina molekule beljakovine, na katero so vezani kationi


Koloidna raztopina je heterogena zmes snovi, v katerih je ena snov fino razpršena v drugi snovi.

Razpršeni delci v koloidni raztopini so tako majhni, da jih s svetlobnim mikroskopom ne moremo videti, prav tako jih ne moremo ločiti iz zmesi s filtrirnim papirjem, saj jih ta ne zadrži.

Gel za lase
Mleko - koloidna raztopina

Razmislite o topnosti beljakovin v vodi

Dopolnite spodnji povedi.

Vodotopne beljakovine tvorijo z vodo koloidno raztopino. Netopne beljakovine tvorijo z vodo gel .

Kaj preprečuje molekulam beljakovin v koloidnih raztopinah, da bi se oborile na dno posode?

<NAZAJ
>NAPREJ179/271