Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Encimi

Eno najpomembnejših vlog med beljakovinami imajo encimi. Njihova naloga je, da uravnavajo (katalizirajo) kemijske reakcije v organizmih, zato jih uvrščamo med biokatalizatorje. Biokatalizatorji so katalizatorji, ki delujejo v telesu.

Encimi so biokatalizatorji.

Za reakcije, katalizirane z encimi, velja, da so izredno hitre. Reakcija, ki jo katalizira encim z imenom OMP dekarboksilaza, steče v zgolj 18 milisekundah. Brez tega encima bi reakcija potrebovala kar 78 milijonov let. Ob pristnosti encimov stečejo reakcije hitreje in pri nižji temperaturi, ker encimi znižajo energijo, ki je potrebna, da se reakcija sproži.

Vpliv encima na kemijsko reakcijo


Energijo, ki je potrebna, da se reakcija sproži, imenujemo aktivacijska energija.

Zgradba encimov

Encimi imajo precej zapleteno zgradbo. Skoraj vsi so globularne beljakovine. Molekule nekaterih encimov lahko vsebujejo poleg beljakovinskega dela tudi atome kovin (npr. železa, magnezija, bakra ...) ali spojine, ki jih imenujemo koencimi. Koencimi so lahko tudi nekateri vitamini ali snovi, ki nastanejo iz vitaminov.

Kroglični model encima v primerjavi z modeloma molekul ATP in glukoze (zgoraj desno)

Razmislite

Dopolnite spodnji povedi. Skoraj vsi encimi spadajo med globularne beljakovine. Encimi reakcijo pospešijo tako, da znižajo energijo, ki je potrebna, da se reakcija sproži.
<NAZAJ
>NAPREJ184/271