Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba škroba

Odkrijmo, kje se skrivajo razlike v zgradbi in lastnostih treh najpomembnejših polisaharidov, zato si oglejmo, kako se med seboj po kemijski zgradbi razlikujejo škrob, celuloza in glikogen.

Škrob

Škrob je sestavljen iz zelo veliko molekul glukoze, ki se med seboj povezujejo z etrsko R-O-R vezjo (pri čemer -R predstavlja naslednjo glukozno enoto). Tako se molekule glukoze med seboj povezujejo in gradijo topno amilozo ter netopen amilopektin.

V amilozi je medseboj povezanih veliko enot glukoze, in sicer v nerazvejenih verigah:


V amilopektinu je podobno kot pri amilozi med seboj povezanih veliko  enot glukoze a v razvejenih verigah. Molekule glukoze se med seboj povezujejo z etrsko R-O-R vezjo, (pri čemer -R predstavlja naslednjo glukozno enoto).

amilopektin

<NAZAJ
>NAPREJ149/271