Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Celuloza

Celuloza je sestavljena iz zelo veliko molekul glukoze, ki so med seboj povezane v različni smeri. Majhne razlike v povezavi monosaharidnih enot v polisaharidne makromolekule je razlog za velike razlike v lastnostih polisaharidov. Tako se lastnosti polisaharidov—škroba, celuloze in glikogena med seboj zelo razlikujejo. V vseh treh polisaharidih se namreč molekule glukoze med seboj povezujejo drugače, kar si lahko podrobno ogledamo na ustreznih skicah in animacijah. 

Povezovanje enot glukoze v makromolekulo celuloze si poglejte še na animaciji.

Glikogen

Glikogen je sestavljen iz zelo veliko molekul glukoze, ki so med seboj povezane v različnih smereh, kot je prikazano na skici:

Oglejmo si model dela makromolekule celuloze.

palični kroglični kalotni

<NAZAJ
>NAPREJ152/271