Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Verižna izomerija

Verige ogljikovih atomov so različno dolge, nekatere so celo izjemno dolge. Ko si zamišljate aciklični ogljikovodik z osmimi ogljikovimi atomi, si jih verjetno predstavljate povezane drugega za drugim, vendar je to le ena od možnosti.

Da bomo to lažje razumeli, poglejmo najprej preprostejši primer s samo štirimi ogljikovimi atomi. Povežemo jih lahko na dva načina.

Ime spojine:
Butan
Metilpropan
Model molekule spojine:
Racionalna formula spojine:
Vrelišče spojine:
-0,5 °C
-12 °C

Kot vidimo iz modelov in strukturnih formul, imata obe spojini štiri ogljikove in deset vodikovih atomov. Obe spojini imata enaki molekulski formuli - C4H10. Kljub temu se lastnosti obeh spojin razlikujejo (npr. vrelišče), ker imata različno razporejene atome.

Pojav, pri katerem imajo spojine enake molekulske formule in različne strukturne formule, imenujejo izomerija. Take spojine imenujemo izomeri.

Izomeri se med seboj razlikujejo tako po fizikalnih kot tudi po kemijskih lastnostih. Poznamo več vrst izomerij.

Izomerijo, pri kateri se molekule spojin razlikujejo v obliki verige, imenujemo verižna ali skeletna izomerija.

Verižni izomeri se torej razlikujejo v različni razporeditvi ogljikovih atomov. Pri štirih ogljikovih atomih sta mogoči le dve razporeditvi, a pri več ogljikovih atomih število različnih razporeditev hitro narašča. Pri osmih ogljikovih atomih je možnih osemnajst različnih ogljikovodikov. Od osemnajstih možnosti si oglejmo le dve.

Model molekule oktana Model molekule izooktana

Ali razumete verižno izomerijo?

Oglejte si zgornja modela molekul dveh izomerov in izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ33/271