Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Katere od naštetih spojin so verižni izomeri?

heptan
2,2,3-trimetilbutan
2,2,3,3-tetrametilbutan
2,4-dimetilpentan
A
B
C
Č

6.

Med spodnjimi spojinami, predstavljenimi s skeletnimi formulami, so trije pari verižnih izomer. Kateri pari so to?

Izberite kombinacijo odgovorov!

7.

Poimenujte spojini, predstavljeni s spodnjima modeloma molekul:
Model  molekule A.
Model molekule B.

Spojina A: 2,2,3,3-tetrametilbutan Spojina B: 2,3-dimetilpentan
8.

Zakaj ciklopentan ni verižni izomer pentana?

9.

Koliko je možnih položajnih izomerov z molekulsko formulo C3H4?

<NAZAJ
>NAPREJ41/271