Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje razvejenih alkanov

Pri verižni izomeriji smo videli, da lahko imajo ogljikovodiki različno zapletene verige. Veriga je lahko ena — nerazvejena veriga, lahko pa je sestavljena iz več verig — razvejena veriga. Poimenovanje bolj zapletenih organskih spojin je lahko zelo težavno, vendar postane to opravilo precej enostavnejše in logično, če poznamo nekaj preprostih osnovnih pravil.

Poimenovanje razvejenega alkana poteka v treh korakih:

  1. poimenujemo glavno verigo,
  2. poimenujemo stranske verige,
  3. navedemo položaj stranskih verig.

Osnovo imena razvejenega alkana daje glavna veriga ogljikovih atomov — to je najdaljša nerazvejana veriga ogljikovih atomov. Ostale verige so stranske verige — radikali. Na animaciji si oglejte primer poimenovanja razvejenega alkana.


Ali najdete glavno verigo?

Poimenujte glavno verigo razvejenega alkana, prikazanega z racionalno formulo na spodnji sliki.

racionalna formula
heptan

Poimenujte glavno verigo razvejenega alkana, prikazanega s skeletno formulo na spodnji sliki.

skeletna formula heptan
<NAZAJ
>NAPREJ34/271