Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Položajna izomerija

Pri daljših alkenih (od butena naprej) je možnih več položajev, kjer je lahko dvojna vez. Različni položaji dvojne vezi pomenijo različne spojine z isto molekulsko formulo. V tem primeru govorimo o položajni izomeriji. Položajna izomerija se pojavlja tudi pri alkinih, ki imajo štiri ali več ogljikovih atomov v molekuli.

Pri položajni izomeriji se molekule izomerov razlikujejo po različnem položaju dvojne ali trojne vezi med ogljikovimi atomi v molekuli.

Model molekule but-1-ena</sub> Model molekule but-2-ena
Model molekule but-1-ina Model molekule but-2-ina

O položajni izomeriji govorimo tudi takrat, ko se v molekulah izomerov spreminja lega atomov drugih elementov ali skupine atomov.


Ali znate pravilno označiti položaj klorovega atoma?

Izberite smiselna imena za izomere z molekulsko formulo C4H9Cl:

<NAZAJ
>NAPREJ37/271