Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Imena stranskih verig

Imena stranskih verig dodamo kot predpone pred osnovo imena razvejenega ogljikovodika. V animaciji boste spoznali, kako stranske verige poimenujemo in kako jih zapišemo v imenu razvejenega alkana.


Ali znate poimenovati stranske verige?

Poimenujte stranske verige (A, B, C) razvejenega alkana, ki ga predstavlja spodnja racionalna formula.
racionalna formula

A: etil B: propil C: metil

Položaj stranskih verig

Stranske verige so lahko na različnih delih glavne verige. Na animaciji si oglejmo, kako navajamo položaje stranskih verig.


Ali znate pravilno oštevilčiti atome glavne verige?

Katero oštevilčenje ogljikovih atomov je pravilno?A
B
C

<NAZAJ
>NAPREJ35/271