Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Izomerija je pojav, pri katerem imajo spojine enake molekulske formule in različne strukturne formule. Take spojine imenujemo izomeri.
Izomerijo, pri kateri se molekule razlikujejo v obliki verige, imenujemo verižna ali skeletna izomerija.

Molekulska formula: C4H10

Pri položajni izomeriji se molekule razlikujejo v položaju dvojne ali trojne vezi med ogljikovimi atomi, položaju atomov drugih elementov ali položaju skupine atomov.

Molekulska formula: C5H8

Molekulska formula: C3H7Cl

Poimenovanje ogljikovodikov poteka v treh korakih:

  1. poimenujemo glavno verigo,
  2. poimenujemo stranske verige,
  3. navedemo položaj stranskih verig.

Ime spojine ogljikovodika je lahko sestavljeno iz treh delov:

PREDPONE, KORENA, KONČNICE

KOREN izhaja iz imena alkana, ki ima enako število ogljikovih atomov kot glavna veriga. Če je veriga sklenjena v obroč, pred korenom dodamo predpono CIKLO-.

PREDPONA pove lege in imena stranskih verig.

KONČNICA določa vrsto vezi med ogljikovimi atomi v glavni verigi (AN — enojne, EN — dvojne, IN — trojne vezi).

<NAZAJ
>NAPREJ39/271