Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Če je na verigo ogljikovodika vezanih več atomov drugega elementa, uporabimo ista pravila, kot smo jih pri poimenovanju stranskih verig (sliki A in B). Če imamo na verigo ogljikovodika vezane atome več različnih elementov, jih v imenu zapisujemo po abecedi (slika C).

Legenda barv v modelih molekul:
modra — atom fluora
vijolična — atom joda
zelena — atom klora
rjavo rdeča — atom broma

A

B

C

1,3-difluoropropan
2,2-dijodobutan
3-bromo-1-kloroheksan

Primer položajnih izomerov, ki se razlikujeta v položaju skupine atomov, si lahko ogledate na slikah 3D-modelov molekul propan-1-ola in propan-2-ola na drugi strani.

Molekula propan-1-ola Molekula propan-2-ola

Ali znate poimenovati spojini?

Na sliki je racionalna formula spojine A in model molekule spojine B. Poimenujte spojini, ki sta predstavljeni z racionalno formulo in modelom molekule.
 
 
Racionalna formula
spojine A.
Model molekule
spojine B.

Spojina A: 1-kloropropan

Spojina B: 1,3-dibromopentan

<NAZAJ
>NAPREJ38/271