Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Gorenje ogljikovodikov

Ogljikovodiki v prisotnosti kisika gorijo, ob tem se sprosti energija v obliki svetlobe in toplote. Kot ste že spoznali, nastajajo pri gorenju ogljikovodikov voda in saje. Iz saj lahko nastaneta še ogljikov dioksid in ogljikov oksid, odvisno od količine kisika, ki je na voljo.


Če je na voljo dovolj kisika, poteka popolno gorenje, sicer pa nepopolno gorenje ogljikovodikov.


Pri popolnem gorenju ogljikovodika nastaneta ogljikov dioksid in voda.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + energija

Pri nepopolnem gorenju nastaneta ogljikov oksid in voda.

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O + energija

Pri popolnem gorenju ogljikovodikov nastajata voda in ogljikov dioksid. Pri nepopolnem gorenju ogljikovodikov nastaneta voda in ogljikov oksid.

Ogljikov oksid je nevaren plin!

Ogljikov oksid se veže na hemoglobin v rdečih krvnih telescih (eritrocitih) 240-krat bolje kot kisik in tako eritrociti do celic v telesu ne morejo prinesti dovolj kisika, zaradi česar lahko pride do zadušitve.

Ogljikov oksid je brez barve, vonja ali okusa, zato je zelo nevaren plin. Zato nikoli ne smemo v zaprtih prostorih prižigati avtomobila ali drugih naprav, ki imajo motorje na notranje zgorevanje. Ogljikov oksid nastaja tudi pri nepopolnem gorenju plina, s katerim se ogrevamo, kadar kuhamo in ob požarih v stavbah. Zgodile so tudi tragične nesreče z ogljikovim oksidom, ko se je prismodila hrana na štedilniku ali pri tlenju pohištva, ko je ogorek s štedilnika ali iz kamina padel na drva.

Gasilci

 

 

Gasilci pri gašenju požarov v zaprtih prostorih nosijo posebne maske zaradi nevarnosti zastrupitve z ogljikovim oksidom in drugimi strupenimi plini, ki nastajajo pri gorenju v stavbah.

 

Uredite kemijsko enačbo


Uredite kemijsko enačbo za popolno gorenje etana.

2 C2H6 + 7 O24 CO2 + 6 H2O
<NAZAJ
>NAPREJ52/271