Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Adicija

Na posnetku poskusa na prejšnji strani je reakcija med bromovico in cikloheksenom potekla takoj, brez dodatne osvetlitve. Reakcija med cikloheksanom in bromovico je potekla tudi v temi. Bromovica je rjava raztopina broma v vodi (rjava barva raztopine je posledica broma). Po dodatku kapljice bromovice v cikloheksen se je bromovica razbarvala, kar pomeni, da je brom reagiral s cikloheksenom. Na molekulo cikloheksena se je vezala molekula broma.

Molekula broma se je vezala na dvojno vez v molekuli cikloheksena, ob tem je dvojna vez razpadla in nastala je nasičena spojina. Kemijsko reakcijo, pri kateri se na dvojno ali trojno vez vežejo (dodajo oz. s tujko adirajo) atomi ali skupina atomov, imenujemo adicija. Reakcija je značilna za nenasičene ogljikovodike, saj se je pri dodajanju bromovice cikloheksanu raztopina obarvala rjavo, kar pomeni, da brom v bromovici ni reagiral s cikloheksanom. Pri adiciji se nenasičene spojine pretvarjajo v nasičene spojine. Na dvojno vez se lahko poleg broma vežejo tudi druge manjše molekule, npr. klor, fluor, jod, voda ali skupine atomov.

Adicija je reakcija, pri kateri se na dvojno ali trojno vez v molekuli veže manjša molekula.

Adicijo uporabljamo kot reakcijo za dokaz nasičenosti oz. nenasičenosti spojin (glej poskus "Dokaz nasičenosti ogljikovodikov" v poglavju "Ogljikovodiki se predstavijo").

Reakcija adicije je značilna za nenasičene spojine.

Ali razumete potek reakcije adicije?


Izberite tiste ogljikovodike, pri katerih bo potekla adicija klora.

Dopolnite spodnje kemijske enačbe:

  1. CH3CH=CH2 + F2CH3CHFCH2F

  2. CH3CH2CH=CHCH3 + Cl2CH3CH2CHClCHClCH3

  3. CH2=CH2 + H2CH3CH3

<NAZAJ
>NAPREJ56/271