Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek


Pri gorenju ogljikovodikov se sprošča energija.

Če je dovolj kisika, poteka popolno gorenje ogljikovodikov. Pri tem nastaneta ogljikov dioksid in voda. Če je na voljo premalo kisika, poteka nepopolno gorenje ogljikovodikov. V tem primeru nastaneta ogljikov oksid in voda.

Čim večji delež ogljika je v molekuli ogljikovodika, tem bolj je plamen sajast.

Oktansko število podaja kakovost bencina.

Nenasičeni ogljikovodiki so bolj reaktivni kot nasičeni ogljikovodiki.

Adicija je reakcija, ki je značilna za nenasičene ogljikovodike. Pri adiciji se na dvojno ali trojno vez veže manjša molekula.

Substitucija je reakcija, značilna za nasičene ogljikovodike. Pri substituciji se vodikov atom v molekuli ogljikovodika zamenja z atomom neke druge nekovine.

Ali razumete povezavo med nasičenostjo ogljikovodikov in njihovo reaktivnostjo?

Katera od naštetih kovalentnih vezi je najmočnejša?

Katera skupina ogljikovodikov je najbolj reaktivna?

Ali drži naslednja trditev?

Na reaktivnost ogljikovodikov vpliva nasičenost ogljikovodikov. Nenasičeni ogljikovodiki so bolj reaktivni kot nasičeni, ker je potrebno za prekinitev dvojne oz. trojne kovalentne vezi manj energije kot za prekinitev enojne kovalentne vezi.

Drži. Ne drži.

Kateri od naštetih ogljikovodikov je najbolj reaktiven?

<NAZAJ
>NAPREJ58/271