Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Saje, ki nastajajo pri gorenju ogljikovodikov, v plamenu žarijo in obarvajo plamen značilno rumeno. Če nastane dovolj saj, jih lahko vidimo kot črn dim nad plamenom.

Gorenje heksana (C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>)
Gorenje toluena(C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>)

Heksan in toluen gorita z različnima plamenoma. Plamen pri gorenju toluena je bolj sajast in rumen kot plamen pri gorenju heksana. Plamena pri gorenju heksana in toluena sta različna zaradi različnega deleža ogljikovih atomov pri obeh ogljikovodikih. V molekuli heksana je masni delež ogljikovih atomov 83 %, v molekuli toluena pa 91 %.

Ali razumete vpliv nasičenosti ogljikovodika na sajavost njegovega plamena?


Razvrsti ogljikovodike po sajavosti plamena (1 — najbolj sajast plamen, 3 — najmanj sajat plamen).

1
Etin.
2
Eten.
3
Etan.
Preveri

Nasičeni ogljikovodiki gorijo z manj sajastim plamenom kot nenasičeni ogljikovodiki.

<NAZAJ
>NAPREJ53/271