Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Substitucija

Reakcija med bromom in cikloheksanom steče le ob prisotnosti svetlobe oz. segrevanju zmesi. Kot ste ugotovili pri poskusu med bromom in cikloheksanom, reakcija v erlenmajerici, oviti v črno folijo, ni potekla. Če zmes v erlenmajerici osvetlimo z ultravijolično svetilko, poteka reakcija zelo hitro. Ultravijolična svetloba ima dovolj energije, da sproži reakcijo med bromom in cikloheksanom.

Iz reakcijske sheme je razvidno, da ne gre za adicijo, ampak za drugo vrsto reakcije. Med to reakcijo pride do zamenjave (substitucije) vodikovega atoma z bromovim atomom. Tako kemijsko reakcijo imenujemo substitucija.

Substitucija je reakcija, pri kateri pride v molekuli ogljikovodika do zamenjave vodikovega atoma z atomom druge nekovine.

Substitucija lahko poteka v več korakih:

  1. korak:

  1. korak:
  2. korak:
  3. korak:
Pri substitucijah običajno nastanejo zmesi produktov. Če je v reakcijski zmesi dovolj klora, lahko pride do zamenjave več vodikovih atomov (nastane lahko zmes monoklorometana, diklorometana, triklorometana in tetraklorometana).

Ali razumete potek substitucije?

Dopolnite kemijski enačbi:

  1. CH3CH3 + F2 → CH3CH2F + HF

  2. CH3Cl + Br2 → CH2ClBr + HBr
<NAZAJ
>NAPREJ57/271