Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksperiment: Reakciji adicije in substitucije

Cilji:

Spoznati reakciji adicije in substitucije.

Potrebščine:

  • 4 erlenmajerice, črn papir, škarje, UV-svetilka, bromovica, cikloheksan, cikloheksen

Navodila:

  1. V prvi dve erlenmajerici nalijemo po 30 mL cikloheksana, v drugi dve po 30 mL cikloheksena. Po eno erlenmajerico cikoheksana in cikloheksena ovijemo s črnim papirjem.
  2. V vsako erlenmajerico dodamo nekaj kapljic bromovice in jih nato postavimo v bližino prižgane UV-svetilke (ali jih izpostavimo sončni svetlobi) ter jih osvetljujemo 10 minut.
  3. Odstranimo črni papir in primerjamo raztopine.

Vprašanja o poskusu

V kateri od erlenmajeric, ki nista bili zaviti v črni papir, je potekla reakcija takoj ob dodatku bromovice?

V katero skupino ogljikovodikov sodi ciklični ogljikovodik, ki je takoj reagiral z bromovico?

Kaj je po vašem mnenju sprožilo reakcijo v erlenmajerici s cikloheksanom, ki ni bila zavita v papir?

Kateri ogljikovodiki so bolj reaktivni glede na rezultate poskusa?

<NAZAJ
>NAPREJ55/271