Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Soglasniki (konzonanti)

Prisluhni besedilu in odgovori na vprašanja.

 

Navedi okoliščine poslušanega obvestila:
Kdo je sporočevalec?
Kdo so naslovniki?
Kdaj bo potekal dogodek?
Kje bo potekal dogodek?

Je napovedovalka pravilno izgovorila vse glasove?

Pravilno izgovarjanje je zelo pomembno za ljudi, ki  javno nastopajo. Predstavniki katerih poklicev so to?

Glasno preberi vprašanja iz 1. naloge (v tabeli) in opazuj, ali boš imel pri izgovoru kakšne težave. Iz prvih dveh vprašanj izpiši črke:

za samoglasnike: in

za soglasnike:  (brez ponavljanj).

Samoglasniki (vokali) so v besedah nosilci zlogov in omogočajo, da besede naglasimo, ustvarjajo tudi ritem. Kakšno vlogo pa imajo soglasniki?

Dopolni naslednji pregovor, v katerem manjkajo samoglasniki.

Dopolni še naslednjega, v katerem manjkajo soglasniki.

Kateri primer je bil težje rešljiv: brez samoglasnikov ali brez soglasnikov?

<NAZAJ
>NAPREJ63/442